Articles

ΜΟΥΡΟΥΖΗΣ AEBE ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Γ.Σ. 2013

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Των Μετόχων της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία:

 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΜΟΥΡΟΥΖΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ

ΑΡ. ΜΑΕ 16196/01/Β/87/148 (2012)

      Με την από 18/11/2013 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΜΟΥΡΟΥΖΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ και σύμφωνα με το καταστατικό και τον νόμο, καλούνται οι κ. κ. Μέτοχοι της Εταιρείας σε έκτακτη Γενική Συνέλευση την 18 Δεκεμβρίου 2013 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12.00, στα γραφεία της εταιρείας στην οδό Λ. Συγγρού 12,  Αθήνα   προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1.  Λήψη απόφασης περί πώλησης στην εταιρεία ΜΟΥΡΟΥΖΗΣ Α.Ξ.Ε. 4.300 μετοχών που κατέχουμε σε αυτήν, αντί τιμήματος πενήντα επτά (57) ευρώ ανά μετοχή.

2.  Συμμετοχή της εταιρείας στην έκτακτη Γενική Συνέλευση της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία ΜΟΥΡΟΥΖΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ της 20/12/2013 και παροχή έγκρισης περί πώλησης από την ιδία στην εταιρεία ΜΟΥΡΟΥΖΗΣ Α.Ξ.Ε. 4.300 μετοχών της, αντί τιμήματος πενήντα επτά (57) ευρώ ανά μετοχή.

3.  Παροχή αδείας προκειμένου να πωλήσει η εταιρεία μας στο μέλος του Διοικητικού της Συμβουλίου Θεμιστοκλή Μουρούζη του Αποστόλου , 7.070 μετοχές που αυτή κατέχει στην ανώνυμη εταιρεία ΜΟΥΡΟΥΖΗΣ ΑΞΕ, αντί τιμήματος 57 € εκάστης.

4.  Παροχή αδείας προκειμένου να πωλήσει η εταιρεία μας στο μέλος του Διοικητικού της Συμβουλίου Παναγιώτη Μουρούζη του Αποστόλου , 3.765 μετοχές που αυτή κατέχει στην ανώνυμη εταιρεία ΜΟΥΡΟΥΖΗΣ ΑΞΕ,αντί τιμήματος 57 € εκάστης.

 

 

 

Οι κ.κ. Μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στη Γ.Σ. πρέπει σύμφωνα με το καταστατικό και το Νόμο να καταθέσουν τις μετοχές τους στο ταμείο της εταιρείας ή στο ταμείο Παρακαταθηκών και δανείων ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα Ανώνυμη τραπεζική εταιρεία πέντε τουλάχιστον πλήρεις ημέρες προ της ορισθείσας για τη συνεδρίαση της συνελεύσεως ημερομηνίας. Η αυτή προθεσμία ισχύει και περί της καταθέσεως στην εταιρεία των αποδείξεων κατάθεσης και των εγγράφων αντιπροσώπευσης των μετόχων.

  

 

                                          Αθήνα   18/11/2013

                                          Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ                                                                                                                                                         

                                                                 

Category: Uncategorised