Articles

ΜΟΥΡΟΥΖΗΣ AEBE ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Γ.Σ. 2013

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Των Μετόχων της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία:

 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΜΟΥΡΟΥΖΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ

ΑΡ. ΜΑΕ 16196/01/Β/87/148 (2012)

      Με την από 18/11/2013 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΜΟΥΡΟΥΖΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ και σύμφωνα με το καταστατικό και τον νόμο, καλούνται οι κ. κ. Μέτοχοι της Εταιρείας σε έκτακτη Γενική Συνέλευση την 18 Δεκεμβρίου 2013 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12.00, στα γραφεία της εταιρείας στην οδό Λ. Συγγρού 12,  Αθήνα   προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1.  Λήψη απόφασης περί πώλησης στην εταιρεία ΜΟΥΡΟΥΖΗΣ Α.Ξ.Ε. 4.300 μετοχών που κατέχουμε σε αυτήν, αντί τιμήματος πενήντα επτά (57) ευρώ ανά μετοχή.

2.  Συμμετοχή της εταιρείας στην έκτακτη Γενική Συνέλευση της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία ΜΟΥΡΟΥΖΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ της 20/12/2013 και παροχή έγκρισης περί πώλησης από την ιδία στην εταιρεία ΜΟΥΡΟΥΖΗΣ Α.Ξ.Ε. 4.300 μετοχών της, αντί τιμήματος πενήντα επτά (57) ευρώ ανά μετοχή.

3.  Παροχή αδείας προκειμένου να πωλήσει η εταιρεία μας στο μέλος του Διοικητικού της Συμβουλίου Θεμιστοκλή Μουρούζη του Αποστόλου , 7.070 μετοχές που αυτή κατέχει στην ανώνυμη εταιρεία ΜΟΥΡΟΥΖΗΣ ΑΞΕ, αντί τιμήματος 57 € εκάστης.

4.  Παροχή αδείας προκειμένου να πωλήσει η εταιρεία μας στο μέλος του Διοικητικού της Συμβουλίου Παναγιώτη Μουρούζη του Αποστόλου , 3.765 μετοχές που αυτή κατέχει στην ανώνυμη εταιρεία ΜΟΥΡΟΥΖΗΣ ΑΞΕ,αντί τιμήματος 57 € εκάστης.

 

 

 

Οι κ.κ. Μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στη Γ.Σ. πρέπει σύμφωνα με το καταστατικό και το Νόμο να καταθέσουν τις μετοχές τους στο ταμείο της εταιρείας ή στο ταμείο Παρακαταθηκών και δανείων ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα Ανώνυμη τραπεζική εταιρεία πέντε τουλάχιστον πλήρεις ημέρες προ της ορισθείσας για τη συνεδρίαση της συνελεύσεως ημερομηνίας. Η αυτή προθεσμία ισχύει και περί της καταθέσεως στην εταιρεία των αποδείξεων κατάθεσης και των εγγράφων αντιπροσώπευσης των μετόχων.

  

 

                                          Αθήνα   18/11/2013

                                          Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ                                                                                                                                                         

                                                                 

Uncategorised

ΜΟΥΡΟΥΖΗΣ AEBE ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Γ.Σ. 2014

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΜΟΥΡΟΥΖΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ» καλεί τους μετόχους της Εταιρίας σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 30η Ιουνίου 2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 π.μ. στα γραφεία της εταιρίας επί της Λεωφόρου Συγγρού , αριθμός 12, στην Αθήνα για συζήτηση επί των κατωτέρω θεμάτων:

 

1)           Υποβολή προς έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων και του προσαρτήματος της εταιρικής χρήσης που έληξε την 31.12.2013 μετά των επ’ αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.

2)          Έγκριση των πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση που έληξε την 31.12.2013.

3)          Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης που έληξε την 31.12.2013.

 

 

Στη συνεδρίαση έχουν το δικαίωμα να παραστούν, σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό, όλοι οι μέτοχοι της Εταιρίας, είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο.

 

Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να μετάσχει στην ετήσια Γενική Συνέλευση οφείλει να καταθέσει τις μετοχές του στο ταμείο της Εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε αναγνωρισμένη Τράπεζα στην Ελλάδα.

 

Οι αποδείξεις καταθέσεων και τα έγγραφα πληρεξουσιότητας πρέπει να κατατεθούν στο Ταμείο της Εταιρίας πέντε τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία Γενικής Συνέλευσης.

 

 

 

Ν. Ηράκλειο, 21.5.2014

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

 

 

 

Uncategorised

Homepage

Uncategorised

Ανακοινωσεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΜΟΥΡΟΥΖΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ» καλεί τους μετόχους της Εταιρίας σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 29η Ιουνίου 2013, ημέρα Σάββατο και ώρα 10.00 π.μ. στα γραφεία της εταιρίας επί της Λεωφόρου Συγγρού , αριθμός 12, στην Αθήνα για συζήτηση επί των κατωτέρω θεμάτων:

 

1)           Υποβολή προς έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων και του προσαρτήματος της εταιρικής χρήσης που έληξε την 31.12.2012 μετά των επ’ αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.

2)          Έγκριση των πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση που έληξε την 31.12.2012.

3)          Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης που έληξε την 31.12.2012.

4)          Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

5)          Έγκριση των από 18/12/2012 & 14/2/2013 αποφάσεων του Δ.Σ. για   

        διαγραφή ανεπίδεκτων είσπραξης απαιτήσεων, επισφαλών πελατών και   

         πιστωτικών υπολοίπων πελατών της εταιρίας.

 

Στη συνεδρίαση έχουν το δικαίωμα να παραστούν, σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό, όλοι οι μέτοχοι της Εταιρίας, είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο.

 

Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να μετάσχει στην ετήσια Γενική Συνέλευση οφείλει να καταθέσει τις μετοχές του στο ταμείο της Εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε αναγνωρισμένη Τράπεζα στην Ελλάδα.

 

Οι αποδείξεις καταθέσεων και τα έγγραφα πληρεξουσιότητας πρέπει να κατατεθούν στο Ταμείο της Εταιρίας πέντε τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία Γενικής Συνέλευσης.

 

 

 

Ν. Ηράκλειο, 11.5.2013

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Uncategorised

Homepage (2)

Uncategorised